Hírek

nepzeneital

 

Horgászverseny

 

Tájékoztatom, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzését és az Országos Környezet-egészségügyi Intézet szakmai javaslatát figyelembe véve, az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosa, a korábban, az ország egész területére elrendelt,

II fokú „Hőségriasztást” 2013. 07. 25. 00:00 órától

III. fokúra emelte és 2013. 07. 29.-én 24:00 óráig meghosszabbította.

 

A hőségriasztás fokozatemelését és meghosszabbítását a tartósan igen magas hőmérséklettel együtt járó, megnövekvő egészségi kockázatok teszik indokolttá.

Az előrejelzési adatok lényegi változása esetén, újabb tájékoztatást küldök. Ennek hiányában a riasztás 2013. 07. 29.-én automatikusan érvényét veszti.

Baja, 2013. július 25.


Tisztelettel:
Dr. Városi Zsuzsanna
helyettesítő járási tisztifőorvos

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

HŐSÉGRIADÓK IDEJÉRE

 

Tájékoztató

 

Bűnmegelőzési hírlevelek

 

 

 A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatalának és

 

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának közös

 

T Á J É K O Z T A T Ó J A

 

Felhívjuk a tisztelt ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. § (2) bekezdése értelmében: az ingatlan tulajdonosa a változás bekövetkezésétől, illetőleg a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak a nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény létesítését, illetve lebontását.

 

 

Felhívás az amerikai szövőlepke elleni védekezésre

Felhívjuk a figyelmet, hogy a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet értelmében minden termelőnek, területtulajdonosnak, földhasználónak kötelessége a kártevők ellen védekezni. A szövőlepke hernyója esetében ennek legegyszerűbb módja a mechanikai beavatkozás, vagyis a hernyófészkek eltávolítása és elégetése, amivel megakadályozható a kártevő továbbterjedése.

Madaras, 2013. június 25.

Ispánovitsné Giszinger Klára

jegyző

------------------------------------------------------------------------------------------

 

F E L H Í V Á S !

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés szerint „a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

 

Fenti rendelkezés betartását belterületen a település jegyzője, illetve a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, külterületen a körzeti földhivatal a megadott határnap elteltével folyamatosan ellenőrzi. A védekezés elmaradása esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági eljárást kezdeményez a mulasztóval szemben.

 

Kérjük az ingatlantulajdonosokat, földhasználókat, hogy parlagfű és egyéb allergén gyomnövények elleni védekezési kötelezettségüknek önként tegyenek eleget az általános környezet-higiénés állapot javítása érdekében.

 

Madaras, 2013. június 25.

 

Ispánovitsné Giszinger Klára

 

jegyző