Közérdekű adatok

 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete szerinti általános közzétételi lista:

I. Szervezeti, személyzeti adatok
I.1. Elérhetőség

I.2. Szervezeti struktúra

I.3. A szerv vezetői

I.4. Ügyfélfogadási rend

I.5. Képviselő-testület tagjai, bizottságok

I.6. Irányítás alatt álló szervek

I.7. Gazdálkodó szervezetek

I.8. A szerv által alapított közalapítványok

I.9. A szerv által alapított költségvetési szervek

I.10. Alapított lapok

I.11. Felettes illetve felügyeleti szervek, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

II.1. Közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok, szervezeti és működési szabályzat, adatbiztonsági szabályzat

II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

II.4. Államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyek

II.5. Közszolgáltatások megnevezése, tartalma, igénybevételének rendje, díjak mértéke, kedvezmények

II.6. Közfeladatot ellátó szerv által kezelt adatbázisok, nyilvántartások

II.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai

II.8. Testületi döntés előkészítésének rendje, eljárási szabályai

 

Önkormányzati rendeletek

Képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei

 

 

III. Gazdálkodási adatok

III.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

2014. Rendelet, 12345678,

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetés beszámolója

        2014. 1., 2., 3.,

III. 2. Létszámra és személyi juttatásra vonatkozó összesített adatok

III. 3. Költségvetési támogatások

III.4. Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre stb. vonatkozó szerződések

III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

III.6. Nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, szerződések: 1, 2,

III.8 Közbeszerzési információk: 1, 2,  3, 4, 5,

Éves közbeszerzési terv

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

Szerződések

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zárszámadási rendelet 2015.

-Bevétel-Kiadás

-Hiány teljesítés

-Létszám

-Bevétel kormányzati funkciós

-Kiadás kormányzati funkciós

-Felhalmozási kiadások

-Tartalék

-EU támogatás

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Költségvetési rendelet 2016.

-Bevétel-Kiadás

-Hiány

-Létszám

-Bevétel kormányzati funkciós

-Kiadás kormányzati funkciós

-Felhalmozási költségvetés 2016.

-Tartalék

-EU támogatás

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2016

Egészségügyi alapellátás 2016

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Költségvetési rendelet 2017.

-Bevétel-Kiadás

-Hiány

-Létszám

-Bevétel kormányzati funkciós

-Kiadás kormányzati funkciós

-Felhalmozási költségvetés 2016.

-Tartalékok

-EU Támogatás

-Köztisztviselői illetményalap

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

1.Bevétel-Kiadás

2.Hiány

3.Létszám

4.Bevétel kormányzati funkciós

5.Kiadás kormányzati funkciós

6.Felhalmozási költségvetés

7.Tartalék

8.EU támogatás

 

------------------------------------------------------------------------------------

Költségvetési rendelet 2018.

1. Bevétel-Kiadás

2.Hiány

3.Létszám

4.Bevétel kormányzati funkciós

5.Kiadás kormányzati funkciós

6. Felhalmozási költségvetés

7. Tartalékok

8. EU támogatás

 ----------------------------------------------------------------

Pályázatokhoz kapcsolódó adatok:

 

Közúti közösségi közlekedés fejlesztése Madarason –
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00007

TOP-3.1.1-16-BK1-2017-0007 Beérkezett ajánlatok bontása

 TOP-3.1.1-16-BK1-2017-0007 Összegzés

 -----------------------------

KEHOP-2.2.2-15-2015-00012

Szennyvízcsatorna hálózat építése

Állapotfelmérési eng.