Elektronikus ügyintézés

e ugyintezes

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: 
E-ügyintézési törvény) alapján a helyi önkormányzatok 2018. január 1. 
napjától biztosítják az ügyek elektronikus intézését az Önkormányzati 
Hivatali Portálon keresztül.

ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁLhttps://ohp-20.asp.lgov.hu

Az e-ügyintézési törvény alapján elektronikus ügyintézésre köteles az 
ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, költségvetési szerv, 
köztestület, illetve az ügyfél jogi képviselője. Természetes személy 
ügyfeleknek a jogszabály lehetőséget biztosít az elektronikus 
ügyintézésre. Azaz a magánszemélyek papír alapon is benyújthatják a 
portálon található űrlapokat.

Amennyiben az ügyéhez kapcsolódóan nem talál formanyomtatványt, akkor 
beadványát az _e-Papír_ szolgáltatáson keresztül terjesztheti be.

Önkormányzati Portál tájékoztató

 Elektronikus Ügyintézés Útmutató

 Információátadási szabályzat

Birtokvédelmi és közigazgatási per

Tájékoztató a Helyi Iparűzési Adóról

Tájékoztató a gépjárműadóról 

Madaras község Önkormányzata adószámlái

Bankszámlaszám: 11732088-15336756

 KRID azonosító: 308087964