MAGYAR FALU PROGRAM PÁLYÁZATAI

MFP-ÖTIK/2021 - Fogorvosi rendelő fejlesztése Madaras községben 2021
MFP-OUF/- Óvoda udvar 2019
MFP- AEE/2019 - Orvosi eszköz 2019
MFP-AEE/2020 - Orvosi eszköz 2020
MFP-AEE/2021 - Orvosi eszköz 2021
MFP-BJA/2020 - Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása 2020
MFP-TFB/2022 - Tanyagondnoki busz beszerzése 2022
Magyar Falu Program - Szolgálati lakás 2020
Magyar Falu Program - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása (Kossuth utca) 2021